2014-01-17 ANKIETA - Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Suchy Dąb w latach 2014-2020. Prosimy o wypełnienie
herb_100x100

Gmina Suchy Dąb jest w trakcie opracowywania „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Suchy Dąb w latach 2014-2020”

Konieczność uchwalenia strategii przez samorząd terytorialny wynika wprost z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Strategia rozwiązywania problemów społecznych jest ważnym elementem prowadzenia skutecznej polityki społecznej, ukierunkowana na działania lokalne, umożliwiające szybkie i trafne rozpoznanie sytuacji społecznej mieszkańców naszej Gminy.

W związku z tym, uprzejmie informujemy, że od dnia 7 stycznia 2014 r. do 20 stycznia 2014 r. wszyscy zainteresowani mieszkańcy Gminy Suchy Dąb mogą wziąć udział w badaniu ankietowym, którego celem jest zdiagnozowanie sytuacji społecznej Gminy Suchy Dąb. Państwa odpowiedzi pozwolą nam również określić działania, które należy podjąć w celu poprawy jakości życia jej mieszkańców.

Ankieta dostępna w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz do pobrania tutaj