2011-10-27 ANR Oddział Terenowy w Gdańsku - sprzedaż nieruchomości
anr

 ANR podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży.

Obręb Suchy Dąb, działka nr 150/2 Więcej

Obręb Koźliny, działka nr 408 Więcej