2014-02-06 ANR Oddział terenowy w Gdańsku ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony (19.02.2014)
anr w dniu 19.02.2014r. o godz. 9:30
na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Grabiny-Zameczek
gmina Suchy Dąb, powiat gdański
działki nr 110/1 o łącznej powierzchni 14,8414 ha
         cena: 373 800,00 zł więcej