2012-01-18 Apel o pomoc! Potrzebny piec CO
herb_100x100

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Dębie zwraca się z gorącym apelem o pomoc dla rodziny z terenu naszej gminy.
Rodzina objęta wsparciem GOPS została w ostatnim czasie pozbawiona ogrzewania w całym domu w związku z awarią starego, wysłużonego pieca. Rodzina nie jest w stanie, przy wykorzystaniu własnych zasobów i możliwości, nabyć sprawnego pieca i tym samym przetrwać panujący okres zimowy. W związku z tym zwracamy się do osób, które mogą przekazać piec CO (używany bądź nowy), lub w inny możliwy sposób pomóc w rozwiązaniu problemu rodziny, o kontakt z GOPS w Suchym Dębie, pod nr tel. 58 6828682.

Kierownik GOPS
M. Dombrowska