2012-02-21 Apel o pomoc Wójta Gminy Choczewo
choczewo

 W miejscowości Ciekocinko, wsi popegeerowskiej, w Gminie Choczewo uległ spaleniu wielorodzinny budynek mieszkalny. Osiem rodzin, (29 osób) w tym 10 dzieci w wieku od 4 miesięcy do 20 lat pozostało bez dachu nad głową.

W związku z tą tragedią Wójt Gminy Choczewo podjął działania mające na celu zapewnienie wszechstronnej pomocy oraz zamiar odbudowy budynku, ponieważ poszkodowani w pożarze nie będą w stanie samodzielnie takich działań podjąć, gdyż budynek nie był ubezpieczony a dodatkowo nie dysponują środkami finansowymi.

Zwracam się do Państwa z prośbą o wsparcie finansowe jak i rzeczowe. Nr konta, na który mozna dokonywać wpłat:

KBS 0/Choczewo nr 35 8350 0004 2601 9839 2000 0030
z dopiskiem: pomoc dla pogorzelców z Ciekocinka

więcej

koordynator gminny tel. 695 331 983