2012-04-20 ARiMR ma pieniądze na dopłaty do kredytów!
arimr

Banki współpracujące z ARiMR będą mogły wydać 1,2 miliarda złotych na preferencyjnie oprocentowane kredyty inwestycyjne dla rolników. To bardzo dobra informacja dla wszystkich, którzy chcą inwestować w rozwój swoich gospodarstw. Kredyty inwestycyjne, do oprocentowania których dopłaca ARiMR cieszą się wśród rolników bardzo dużym zainteresowaniem. Pieniądze, które banki miały na ten cel w pierwszym kwartale 2012 r. szybko się wyczerpały, tak dużo było chętnych, więc ARiMR podjęła starania, by zwiększyć pulę środków i to się udało.

Kredyty inwestycyjne z dopłatą ARiMR do ich oprocentowania cieszą się wśród rolników bardzo dużą popularnością. Ich atrakcyjność polega na tym, że znaczną część należnego bankom oprocentowania płaci za rolnika Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - producent rolny płaci w większości przypadków jedynie 2%, a w przypadku linii kredytowej nIP jest to 3,8%. Wszystkich inwestycyjnych linii kredytowych jest 10.

Kredytów z dopłatą ARiMR do ich oprocentowania udzielają następujące banki: SGB Bank S.A., Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. a także zrzeszone w nich Banki Spółdzielcze; Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.; Bank BPH S.A.; ING Bank Śląski S.A.; Bank Zachodni WBK S.A. i Bank PEKAO S.A. więcej