2017-10-02 ARiMR przypomina, że studenci i doktoranci z terenów wiejskich mogą skorzystać z preferencyjnego kredytu, którego spłatę poręczy Agencja (20.10.2017)
arimr Rozpoczyna się nowy rok akademicki co dla wielu studentów oznacza konieczność poszukiwania środków, które pomogą sfinansować wydatki związane z rozpoczęciem lub kontynuowaniem studiów. Jednym ze sposobów pozyskania pieniędzy jest zaciągnięcie w banku nisko oprocentowanego i długoterminowego kredytu studenckiego. W przypadku, gdy osoba z terenów wiejskich zamierza ubiegać się o kredyt studencki w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. lub SGB - Bank S.A., Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa może pomóc w zabezpieczeniu  takiego kredytu, udzielając bankowi poręczenia. Wnioski kredytowe należy złożyć w bankach do 20 października br. więcej