2015-08-19 ARiMR publikuje uaktualnioną listę przysługiwania pomocy młodym rolnikom
z PROW 2007-2013

arimr

Dzięki wyrażeniu zgody przez Komisję Europejską na przesunięcie w ramach budżetu PROW 2007-2013 dodatkowych pieniędzy dla młodych rolników, stutysięczne premie ułatwiające samodzielne rozpoczęcie gospodarowania może otrzymać 14288 osób, spośród tych które ubiegały się o takie wsparcie wiosną 2014 r. Wcześniej limit środków przyznany na taką pomoc pozwalał na udzielenie premii 11363 młodym rolnikom. więcej