W związku z aktem wandalizmu nie działa Internet w części miejscowości Suchy Dąb, w tym w Urzędzie Gminy i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. W związku z tym nie działają również telefony w tych instytucjach.

Prosimy o kontaktowanie się z Urzędem Gminy i GOPS-em poprzez e-mail lub ePUAP.

Usługodawca pracuje nad rozwiązaniem problemu.