2018-01-18 Badanie gleby - oferta cenowa - 2018 r.
OSCR Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Gdańsku przedstawia ofertę cenową na badanie gleby dla potrzeb doradztwa nawozowego.
Ceny zostały podane na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dniem 8 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości i sposobów uiszczania opłat za zadania wykonywane przez okręgowe stacje chemiczno-rolnicze (Dz. U. 2014, poz. 1210)
więcej