2018-07-03 Badanie uczestnictwa mieszkańców Polski w podróżach (02-20.07.2018)
Urzad Statystyczny w Gdansku

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 2 do 20 lipca 2018 roku na terenie całego kraju w wylosowanych mieszkaniach zostanie przeprowadzone badanie reprezentacyjne dotyczące uczestnictwa mieszkańców Polski w podróżach.
Celem tego badania jest zebranie danych o krajowych i zagranicznych wyjazdach członków gospodarstw domowych w II kwartale 2018 roku. Badanie dostarczy kompleksowej wiedzy o skali uczestnictwa mieszkańców Polski w podróżach, rodzajach wykorzystywanych usług turystycznych, poziomie wydatków związanych z podróżami.więcej

 

Badania statystyczne z zakresu rolnictwa w czerwcu i lipcu 2018 r.