Barszcz Sosnowskiego

Podczas wakacyjnych wycieczek możemy trafić na różne rośliny obcego pochodzenia.

Jedną z nich jest niebezpieczny dla ludzi i zwierząt Barszcz Sosnowskiego.

W razie zauważenia takiej rośliny na terenie naszej gminy, prosimy powiadomić Urząd 583556800