2012-06-29 Bezpłatne szkolenia w ramach projektu eAkademia KIG II
combidata

Organizowane przez firmę COMBIDATA Poland Sp. z o.o. oraz Krajową Izbę Gospodarczą.

Projekt skierowanyjest do osób zamieszkałych na terenie województwa pomorskiego oraz zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, zlecenie lub umowy o dzieło,które ukończyły 45 rok życia.więcej