2012-02-20 Biotechnologie dla rolnictwa i obszarów wiejskich
podr Celem Konferencji jest zapoznanie uczestników z biotechnologią opartą o kompozycje pożytecznych mikroorganizmów w uprawie gleby, roślin, hodowli zwierząt i w gospodarce komunalnej. Również celem Konferencji jest wskazanie możliwości regeneracji gleby, eliminacji uciążliwych odorów oraz mineralizacji części odpadów ulegających biodegradacji przy pomocy naturalnych narzędzi biologicznych pozwalających na przywrócenie ładu i harmonii biomasy w środowisku. więcej