2012-07-12 Budowa linii kablowej nn 0,4kV- oświetleniowej - Grabiny-Zameczek
herb 100x100


Wójt Gminy Suchy Dąb informuje, że w dn. 12.07.2012 rozpoczęto na terenie Grabiny-Zameczku realizacje inwestycji pod nazwą „Budowa linii kablowej nn 0,4kV- oświetleniowej ul. Gdańska, Jaśminowa, Rycerska, Klonowa, Akacjowa, Lipowa, Kasztanowa, Bukowa w Grabinach-Zameczku gm. Suchy Dąb". W związku z powyższym proszę właścicieli działek przy ww. ulicach o usunięcie z działek gminnych – pasa drogowego materiałów budowlanych, kruszywa, nasadzeń itp. stanowiących przeszkodę w realizacji inwestycji. Jednocześnie przypominam, że za zajecie pasa drogowego bez wymaganego zezwolenia będą naliczane opłaty zgodnie z Uchwałą nr X/67/07 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 28 listopada 2007 w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajecie 1 m kwadratowego pasa drogowego.