2014-06-25 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami pośrednimi i przydomowymi wraz z przyłączami w miejscowościach Suchy Dąb i Osice
WFOSIGWWG

Zadanie obejmowało budowę zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej (tłocznej i grawitacyjnej) w miejscowości Suchy Dąb i Osice.
W ramach tej inwestycji wykonano 12.446,36 mb, kanalizacji grawitacyjnej oraz 7335,82 mb kanalizacji tłocznej. W zakres zadania wchodziła także budowa 12 przepompowni sieciowych oraz 15 przepompowni przydomowych. Bezpośredni efekt ekologiczny to podłączenie do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej 202 budynków w miejscowościach Suchy Dąb i Osice i skierowania ścieków do biologicznego oczyszczenia realizowanego na oczyszczalni ścieków w Suchym Dębie.
Ilość ścieków to średnio 139,45 m3/d, które pochodzą od 1125 mieszkańców Suchego Dębu i Osic. Zadanie zostało dofinansowane przez WFOŚiGW w Gdańsku.