2021-07-01 CEEB, czyli Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków to system informacji o źródłach ogrzewania budynków w Polsce
herb

Celem stworzenia centralnej bazy będzie poprawa jakości powietrza – likwidacja głównej przyczyny zanieczyszczeń – emisji substancji powodujących smog. CEEB będzie ważnym narzędziem wspierającym wymianę starych kotłów grzewczych, będzie również miejscem, gdzie dostępne będą informacje na temat programów finansowania wymiany pieców.

Od 1 lipca każdy właściciel lub zarządca budynku lub lokalu będzie zobowiązany złożyć deklarację o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
Budynki istniejące - 12 miesięcy na złożenie deklaracji, budynki nowo powstałe budynków - 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła.

Link do złożenia deklaracji w formie elektronicznej: https://zone.gunb.gov.pl/

Więcej informacji na stronie: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

Do pobrania:
- Deklaracja A dla budynków i lokali mieszkalnych (plik PDF)
- Deklaracja B dla budynków i lokali niemieszkalnych (plik PDF)
- Ulotka informacyjna 1 (plik PDF)
- Ulotka informacyjna 2 (plik PDF)