2018-10-12 Ćwiczenia Poszukiwawczo-Ratownicze w miejscowości Ostrowite (13.10.2018)
herb_100x100

Zapraszamy na Ćwiczenia Poszukiwawczo-Ratownicze organizowane przez Grupę Ratownictwa Specjalnego PCK Trójmiasto w miejscowości Ostrowite. Ćwiczenia odbędą się dnia 13.10.2018 w godzinach 10:00-18:00.
W ramach ćwiczeń ratownicy będą doskonalić swoje umiejętności z zakresu poszukiwań oraz działań ratowniczych w trudnych i nietypowych warunkach.
Celem ćwiczeń jest doskonalenie technik ratowniczych i poszukiwawczych oraz integracja środowisk ratowniczych i strażackich. (https://www.facebook.com/grspck/)