2016-05-04 Decyzja RDOŚ w Gdańsku (RDOŚ-Gd-PNII.6401.73.2016.AOL.2)
godlo

Zezwalam Wnioskodawcy na pozyskanie ze stanu dzikiego osobników ślimaka winniczka - Helix pomatia, o średnicy muszli powyżej 30mm, w terminie od 25 kwietnia do dnia 19 maja 2016 r., w ilości do 20 ton na terenie województwa pomorskiegowięcej