2019-10-03 Dofinansowania dla osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Aktywny Samorząd

Zachęcamy osoby niepełnosprawne do zapoznania się z  programem i skorzystania z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków PFRON więcej