2012-07-19 Doradztwo z zakresu Małych Projektów
trzy krajobrazy W związku z planowanym naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Małe Projekty" w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju, Lokalna Grupa Działania "Trzy Krajobrazy" zaprasza na szkolenie - DORADZTWO Z ZAKRESU MAŁYCH PROJEKTÓW.

Uczestnikami szkolenia mogą być wszystkie osoby zainteresowane aplikowaniem za pośrednictwem LGD "Trzy Krajobrazy" o środki finansowe w ramach małych projektów, w szczególności osoby fizyczne i organizacje pozarządowe mające miejsce zamieszkania na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju lub wykonujące działalność na tym obszarze. Więcej