2012-07-18 Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności UE 2012
herb_100x100 W dniach od 27 lipca 2012 r. do 03 sierpnia 2012 r. w związku z realizacją programu „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności UE 2012" przez GOPS w Suchym Dębie, w ramach współpracy z Bankiem Żywności w Tczewie, będą wydawane artykuły spożywczedla osób korzystających z pomocy GOPS.

 

U W A G A !!!
Żywność będzie wydawana w godzinach
:

piątek (27 lipca 2012r.) 8:30 – 12:30
poniedziałek (30 lipca 2012r.) 8:30 – 12:30
wtorek (31 lipca 2012r.) 8:30 – 12:30
środa (01 sierpnia 2012r.) 8:30 – 12:30
czwartek (02 sierpnia 2012 r.) 8:30 – 12:30
piątek (03 sierpnia 2012 r.) 8:30 – 12:30

Kierownik GOPS
Mirosława Dombrowska