2012-10-29 Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności UE 2012
herb_100x100 W dniach od 05.11.2012 r. do 09.11.2012 r.W związku z realizacją programu "Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności UE 2012" przez GOPS w Suchym Dębie, w ramach współpracy z Bankiem Żywności w Tczewie, będą wydawane artykuły spożywcze dla osób korzystających z pomocy GOPS.

 

U W A G A !!!
Żywność będzie wydawana w godzinach
:

poniedziałek (5 listopada 2012r.) 8:30 – 12:30
wtorek (6 listopada 2012r.) 8:30 – 12:30
środa (7 listopada 2012r.) 8:30 – 12:30
czwartek (8 listopada 2012 r.) 8:30 – 12:30
piątek (9 listopada 2012 r.) 8:30 – 12:30

Kierownik GOPS
Mirosława Dombrowska