2013-04-26 Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności UE 2012
herb_100x100 W dniach od 07.05.2013 r. do 10.05.2013 r. w związku z realizacją programu "Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności UE 2012" przez GOPS w Suchym Dębie, w ramach współpracy z Bankiem Żywności w Tczewie, będą wydawane artykuły spożywcze dla osób korzystających z pomocy GOPS.

 

U W A G A !!!
Żywność będzie wydawana w godzinach
:

wtorek (7 maja 2013 r.) 8:30 – 12:30
środa (8 maja 2013 r.) 8:30 – 12:30
czwartek (9 maja 2013 r.) 8:30 – 12:30
piątek (10 maja 2013 r.) 8:30 – 12:30

Kierownik GOPS
Mirosława Dombrowska