2014-03-25 Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności UE 2013

herb_100x100

 

bankzywnosci

W dniach od 26.03.2014 r. do 31.03.2014 r. w związku z realizacją programu "Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności UE 2013" przez GOPS w Suchym Dębie, w ramach współpracy z Bankiem Żywności w Tczewie, będą wydawane artykuły spożywcze wyłącznie dla osób korzystających z pomocy GOPS.

 

U W A G A !!!
Żywność będzie wydawana w godzinach
8:30 - 12:30

Kierownik GOPS
Mirosława Dombrowska