2012-06-06 Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej PEAD 2012
herb 100x100  W tym roku rozpoczęła się kolejna edycja PEAD 2012. Pozyskać będzie można artykuły spożywcze. Artykuły przekazywane są nieodpłatnie osobom najuboższym, spełniającym kryteria określone w art. 5, art. 7 ustawy o pomocy społecznej. Dodatkowo przy kwalifikowaniu osób, stosowane może być kryterium dochodowe, tj. 150 % kwoty, o której mowa w artykule 8 ustawy o pomocy społecznej. wiecej