2013-01-08 Dotacja na usuwanie wyrobów zawierających azbest
herb_100x100

Warunkiem koniecznym do ubiegania się o uzyskanie pomocy finansowej na realizację zadania jest złożenie w Urzędzie Gminy Suchy Dąb:

a)  pisemnego wniosku o przyznanie dotacji ( załącznik nr 1 do Regulaminu),
b)  informacji o wyrobach zawierających azbest (załącznik Nr 2 do Regulaminu)
c)  oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest (załącznik Nr 3 do Regulaminu)
d)  kserokopia aktualnego dokumentu potwierdzającego własność nieruchomości.
W przypadku nieruchomości do której tytuł prawny posiada kilka osób, należy dołączyć zgodę współwłaściciela, a w przypadku  wspólnoty mieszkaniowej – uchwałę wspólnoty.
e)  mapkę terenu z zaznaczeniem budynku będącego przedmiotem wniosku.więcej