2017-08-02 Dożynki Województwa Pomorskiego - Stary Dzierzgoń 10 września 2017 r.
woj-pom

Szanowni Państwo, tegoroczne Dożynki Województwa Pomorskiego odbędą się 10 września w Starym Dzierzgoniu (powiat sztumski) i zostaną zorganizowane wspólnie z Gminą Stary Dzierzgoń, przy udziale Diecezji Elbląskiej. Ceremonię rozpocznie Dziękczynna Msza Święta o godzinie 13:00 w intencji rolników w Kościele Wniebowstąpienia Pańskiego w Starym Dzierzgoniu pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Jacka Jezierskiego Biskupa Diecezji Elbląskiej, podczas której poświęcony zostanie chleb dożynkowy.

Do pobraniaRegulamin Wojewódzkiego Konkursu na Wieniec Dożynkowy