2011-04-27 Drogowskaz do zatrudnienia
sis

 Głównym celem projektu jest poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz rozwój wykwalifikowanej i zdolnej do adaptacji siły roboczej.

Grupa docelowa projektu to 96 osób dorosłych (w tym 4 kobiety), rolników i ich domowników ubezpieczonych w KRUS, posiadających co najwyżej średnie wykształcenie, zamieszkałych na terenie województwa pomorskiego, którzy z własnej inicjatywy wyrażają chęć nabycia nowych kwalifikacji w charakterze kierowcy kat. C+E z kwalifikacją wstępną na przewóz rzeczy. wiecej