2015-02-05 Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy w dniu 11 lutego 2015 r. pełnić będzie Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
herb_100x100 Wyjątkowo dyżur w dniu 11 lutego 2015 r.
pełnić będzie Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani Małgorzata Cyra