2015-05-27 DZIECIĘCA sesja z okazji DNIA DZIECKA

herb_100x100

Dnia 1 czerwca 2015 r. o godz. 9:00 w sali obrad Urzędu Gminy w Suchym Dębie, odbędzie się DZIECIĘCA sesja z okazji DNIA DZIECKA.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Jan Heś