2013-02-28 Haft Kaszubski - Linia 2013
gmina linia

Od 18-stu lat GMINNY DOM KULTURY w Lini i ZKP o/Linia, pow. wejherowski organizują konkurs haftu kaszubskiego.
Atrakcyjność i piękno haftu kaszubskiego zawsze wzbudzały podziw nie tylko Kaszubów. Prezentowane na wystawie pokonkursowej prace zadziwiały widzów pięknem wszystkich szkół haftu kaszubskiego. Wysoki poziom techniczny wykonanych prac wprowadzał zwiedzających wystawę w podziw i nawet niedowierzanie.
Warto więc kontynuować pielęgnowanie sztuki haftu kaszubskiego i pokazywanie jej nie tylko w najbliższym otoczeniu.
Do udziału w konkursie serdecznie zapraszamy dzieci, młodzież i osoby dorosłe. więcej