2016-02-05 Harmonogram zebrań wiejskich Gminy Suchy Dąb w 2016 r.
herb_100x100
Sołectwo Data Godzina Miejsce zebrania
Osice 22.02.2016  18:00 świetlica wiejska
Ostrowite 26.02.2016  18:00 dom P. Sołtys
Suchy Dąb 29.02.2016  18:00 mała sala gimnastyczna
przy Zespole Szkół w Suchym Dębie
Grabiny-Zameczek 05.03.2016  15:00 sala gimnastyczna
przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Grabinach-Zameczku
Krzywe Koło 09.03.2016  18:00 świetlica wiejska
Wróblewo 10.03.2016 18:00
(o 17:30 odjazd Gimbusa
spod "Wróblówki")
sala gimnastyczna
przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Grabinach-Zameczku
Koźliny 11.03.2016  18:00 klub przy Remizie OSP
Steblewo 14.03.2016 18:00 świetlica wiejska

Proponowany porządek Zebrania Wiejskiego:
1. Otwarcie Zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
3. Przyjęcie porządku obrad Zebrania.
4. Wystąpienie przedstawiciela firmy Altvater Piła.
5. Wystąpienie przedstawiciela Komisariatu Policji w Cedrach Wielkich.
6. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu za rok 2015.
7. Informacja Wójta Gminy o zadaniach bieżących i planowanych przez Gminę.
8. Zapytania i wolne wnioski.                                                                               
9. Zakończenie Zebrania.      

Dodatkowo:
• Sołectwo Osice – wybory uzupełniające do Rady Sołeckiej.
• Sołectwo Steblewo – wystąpienie przedstawiciela firmy ZENITH (maszt na świetlicy wiejskiej).