2018-03-22 Harmonogram zebrań wiejskich Gminy Suchy Dąb w 2018 r.
herb_100x100
Sołectwo Data Godzina Miejsce zebrania
Grabiny-Zameczek 12.03.2018 18:00 sala gimnastyczna
przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Grabinach-Zameczku
Wróblewo 16.03.2018 18:00 sala gimnastyczna
przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Grabinach-Zameczku
Steblewo 20.03.2018 18:00 świetlica wiejska
Suchy Dąb 22.03.2018 18:00 mała sala gimnastyczna
przy Szkole Podstawowej w Suchym Dębie
Krzywe Koło 26.03.2018 18:00 świetlica wiejska
Osice 28.03.2018
zmiana daty
18:00 świetlica wiejska
Ostrowite 3.04.2018 18:00 dom P. Sołtysa
Koźliny 5.04.2018 18:00 klub przy Remizie OSP

 Proponowany porządek zebrań
1. Otwarcie Zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
3. Przyjęcie porządku obrad Zebrania.
4. Podjęcie uchwały ws. wyrażenia opinii dotyczącej ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
5. Informacja Wójta z działalności Gminy.
6. Zapytania i wolne wnioski.
7. Zakończenie Zebrania.