2012-04-23 Informacja - szacowania szkód w Ostrowite
herb 100x100


Informujemy rolników sołectwa Ostrowite, że w dniu 25 kwietnia 2012r. (środa) od godz. 10:00 Komisja do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych rozpocznie szacowanie szkód spowodowanych wymarznięciem jesiennych zasiewów.

Prosimy rolników o wzięcie udziału w pracach Komisji, wskazując poniesione szkody na poszczególnych działkach ewidencyjnych i podpisanie protokołu strat.

Więcej informacji u p. A. Matusz pod nr tel. 58 682 86 85 wew. 38 lub osobiście w pok. nr 11.