2014-11-03 Informacja Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (OŚ-PŚ.7322.1.15.2014)
warmia i mazury

Informuję o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w prowadzonym postępowaniu w sprawie udzielenia Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku, 80-531 Gdańsk, ul. Sucha 12, pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę stacji pomp nr 27 Wróblewo na terenie działek nr: 45/5, 45/7, 46/1, 63/2, 64/1, 65, 86 i 89, obręb Wróblewo, gmina Suchy Dąb, powiat gdański, województwo pomorskie.więcej