2014-09-03 Informacja dla kandydatów ubiegających się o stanowisko
herb_100x100

Informujemy kandydatów ubiegających się o stanowisko urzędnicze ds. gospodarki ochrony środowiska, ochrony przyrody, pozyskiwania środków pozabudżetowych, rolnictwa w Urzędzie Gminy w Suchym Dębie o terminie przeprowadzenia naboru:

4 września 2014 roku (czwartek) - sala narad  tut. Urzędu (pok. 7)
godz. 11.00 test kwalifikacyjny teoretyczny i praktyczny
godz. 12.30 rozmowy kwalifikacyjne

Komisja Rekrutacyjna w składzie:
Wójt Gminy Barbara Kamińska - Przew. Komisji
Sekretarz Gminy – Aleksandra Matusz – Sekretarz Komisji
Inspektor do spraw planowania przestrzennego, pozyskiwania środków pozabudżetowych i zamówień publicznych – Katarzyna Górska – Członek Komisji.

Prosimy wszystkich kandydatów o zapoznanie się z Zarządzeniem Nr 136/2009 Wójta Gminy Suchy Dąb z dnia 20 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Suchym Dębie