2020-03-11 Informacja dotycząca koronawirusa - Uniwersytet Przedszkolaka
herb_100x100

W związku z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. o zawieszeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych w placówkach oświatowych, w dniach 12.03-13.03 w 3 Ośrodkach Wychowania Przedszkolnego (OWP) na terenie gminy będą odbywały się tylko zajęcia opiekuńcze. W powyższych dniach dzieci będą miały zapewniony podwieczorek oraz dowóz/odwóz do 3 OWP według obowiązującego harmonogramu.
Od 16.03 br. do 27.03 br. włącznie przedszkola zostają zamknięte.

Kierownik projektu