2014-05-06 Informacja dotycząca spisu wyborców
herb_100x100

Zgodnie z art. 36 § 1, 2 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 ze zm.)  - Wójt Gminy Suchy Dąb powiadamia wyborców o sporządzeniu spisu wyborców.
Spis wyborców udostępniany jest do wglądu w Urzędzie Gminy w Suchym Dębie (biuro nr 6) w dniach od 5 maja 2014 r.  do 17 maja 2014 r. w godzinach pracy urzędu.

Do pobrania: Wniosek o udostępnienie spisu wyborców

Wójt Gminy
(-) Barbara Kamińska