2014-10-20 Informacja Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego (OŚ-PŚ.7322.1.15.2014)
warmia i mazury

Podaję do publicznej wiadomości informację o wszczęsciu na wniosek Pani Agaty Łukasik - przedstawicielki firmy MELBUD S. A., ul. Składowa 4, 86-300 Grudziądz, działającej w imieniu Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku, 80-531 Gdańsk, ul. Sucha 12, postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę stacji pomp nr 27 Wróblewo, na terenie działek nr: 45/5, 45/7, 46/1, 63/2, 64/1, 65, 86 i 89, obręb Wróblewo, gmina Suchy Dąb, powiat gdański, województwo pomorskie.więcej