2015-01-21 Informacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pruszczu Gdańskim
us

Uwaga płatnicy! Od 1 stycznia 2015 r. weszły w życie nowe obowiązki wynikające ze zmian do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mające zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014 r.
Wprowadzone zmiany nakładają na płatników i inne podmioty niepełniące funkcji płatnika, obowiązane do sporządzania i przekazywania informacji o dochodach osób fizycznych nowy - wyłącznie elektroniczny sposób przesyłania do urzędów skarbowych deklaracji, informacji i rocznych obliczeń podatku za osoby fizyczne np. za pracowników. Oznacza to obowiązek ich przesyłania w formie dokumentu elektronicznego.
Wyjątkowo ww. podmioty przesyłające informacje do urzędów skarbowych dla nie więcej niż 5 podatników mogą nadal składać te dokumenty w formie papierowej, z zastrzeżeniem, że dokumentów tych nie składa wich imieniu biuro rachunkowe. W tym wypadku obowiązuje ich krótszy termin (o miesiąc) w stosunku do terminu określonego dla przesyłania urzędom skarbowym dokumentów elektronicznych tj. 31 stycznia. Więcej informacji można znaleźć  na stronie www.portalpodatkowy.mf.gov.pl

Zaproszenie na spotkanie informacyjne
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszczu Gdańskim zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym nt. „Obowiązki płatników” oraz „W jaki sposób przesłać  deklarację drogą elektroniczną”, które odbędzie się w dniu 21 stycznia 2015 roku o godz. 13.00  w siedzibie Urzędu Skarbowego w Pruszczu Gdańskim przy ul. Łukasiewicza 2 w pok. 122. więcej