2021-10-13 Informacja o wynikach drugich rokowań na sprzedaż nieruchomości gruntowej Gminy Suchy Dąb, dz. 112/1, 112/2, 112/3, 112/5
herb_100x100

Dotyczy  nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Steblewo, stanowiących własność Gminy Suchy Dąb, dla których w Sądzie Rejonowym w Gdańsku - Północ prowadzona jest księga wieczysta GD1G/00254399/1, oznaczonych ewidencyjnie jako działki:

- nr 112/1 o powierzchni 20.3166 ha, Informacja o wynikach przetargu
- nr 112/2 o powierzchni 16,0989 ha, Informacja o wynikach przetargu
- nr 112/3 o powierzchni 15,1968 ha, Informacja o wynikach przetargu
- nr 112/5 o powierzchni 13,0061 ha, Informacja o wynikach przetargu