2012-01-19 Informacja o wynikach konkursu
herb_100x100

na stanowisko Kierownika Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suchym Dębie

 

Wójt Gminy Suchy Dąb informuje, że w wyniku postępowania konkursowego na stanowisko Kierownika Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suchym Dębie wybrana została Pani Ilona Rompa z Gdańska.