2012-08-08 Informacja o wynikach naboru do Gminnego Przedszkola w Grabinach-Zameczku
herb 100x100

Informujemy uprzejmie, że wszystkie dzieci zgłoszone przez rodziców (prawnych opiekunów) do Gminnego Przedszkola w Grabinach-Zameczku na rok szkolny 2012/2013, stale zamieszkujące na terenie tej gminy - zostały przyjęte.

Rodzice dzieci zamieszkujących poza Gminą Suchy Dąb mogą ubiegać się o przyjęcie dzieci do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Suchy Dąb pod warunkiem, że gmina, na terenie której zamieszkują, wyrazi zgodę na refundację kosztów pobytu dziecka w naszym przedszkolu.

Pierwsze spotkanie organizacyjne nowej placówki jest planowane po 20 sierpnia 2012 r., o czym szczegółowo zostaną powiadomione zainteresowane osoby.

Jednocześnie informujemy o jeszcze wolnych miejscach w Przedszkolu - dodatkowy nabór dzieci trwa do 24.08.2012 r. (w miarę posiadania wolnych miejsc możliwe zapisy dzieci także w trakcie trwania roku szkolnego). (PLAKAT)