2013-02-04 Informacja o wynikach naboru na dwa stanowiska Animatora Sportu - Orlik 2012
herb 100x100

 Wójt Gminy Suchy Dąb informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowiska wybrani zostali Pan Wojciech Kozłowski z Osic oraz Michał Stępniak z Suchego Dębu.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wybrani kandydaci spełniają wymagania dotyczące posiadania niezbędnych uprawnień do pracy jako animator sportu. Więcej