2014-12-30 Informacja o wynikach naboru na stanowisko asystenta rodziny
herb_100x100

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchy Dąb informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko zostały wybrane:
Pani Magdalena Dymarkowska - zam. Suchy Dąb
Pani Klaudia  Łyżeń - zam. Osice

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Komisja Rekrutacyjna uznała, że ze względu na rozległy teren Gminy Suchy Dąb, efektywność działań na  stanowisku asystenta rodziny wybrane zostały 2 osoby – Pani Magdalena Dymarkowska oraz Pani Klaudia Łyżeń. Podczas przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej obie Panie zdobyły największą ilość punktów. Posiadają  doświadczenie w pracy z dziećmi i rodzinami. Wykazały się dobrą znajomością przepisów i pojęć związanych z pracą socjalną i pieczą zastępczą.

Mirosława Dombrowska
Kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Suchym Dębie