2013-11-19 Informacja o wynikach naboru na stanowisko do spraw rolnictwa, kultury i sportu w wymiarze pełnego etatu
herb 100x100

 Wójt Gminy Suchy Dąb informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko wybrany został Pan Krzysztof Wybranowski z Gołębiewa Wielkiego

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wybrany kandydat spełnia wymagania dotyczące posiadanej wiedzy niezbędnej do pracy na proponowanym stanowisku urzędniczym. Więcej