2013-05-23 Infor. o wynikach naboru na stanowisko ds. księgowości budżetowej (pełny etat)
herb 100x100

 Wójt Gminy Suchy Dąb informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko wybrana została Pani Wioleta Wichmann

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wybrana kandydatka spełnia wymagania dotyczące posiadanej wiedzy niezbędnej do pracy na proponowanym stanowisku urzędniczym. Więcej