2014-09-05 Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. ochrony środowiska,
ochrony przyrody, pozyskiwania środków pozabudżetowych, rolnictwa
herb 100x100

 Wójt Gminy Suchy Dąb informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko wybrana została Pani Celina Kowalska z Gdańska

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wybrana kandydatka spełnia wymagania dotyczące posiadanej wiedzy niezbędnej do pracy na proponowanym stanowisku urzędniczym. Więcej