2022-06-29 Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika GOPS
herb_100x100

Wójt Gminy Suchy Dąb informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko wybrana została Pani Urszula Sochaj zamieszkała w Przywidzu.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Wybrana kandydatka spełnia wymagania dotyczące posiadanej wiedzy niezbędnej do pracy na proponowanym stanowisku urzędniczym.

Wójt
Henryka Król